Vanndråpene i en regnbyge skiller seg ikke fra de som betegnes som "regn". Forskjellen ligger i intensiteten og den lokale karakteren. I en regnbyge starter og slutter nedbøren brått og det er stor variasjon i nedbørmengden over korte avstander.
- DNMI